European Union website, the official EU website

1958 m.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Sausis

1 d.

Įsigaliojo Romos sutartys. EEB ir Euratomo būstinės įsikūrė Biuselyje. Parlamentinė asamblėja (Liuksemburge) ir Teisingumo Teismas – bendros visų trijų Bendrijų institucijos.

7 d.

EEB komisijos pirmininku išrinktas Walteris Hallsteinas. Euratomo komisijos pirmininku išrinktas Louis'as Armand'as. EAPB vyriausiosios valdybos pirmininku išrinktas Paulis Finet.

26 d.

Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija nusprendė įsteigti Nuolatinių atstovų komitetą (COREPER) Tarybų darbui rengti.

Vasaris

10 d.

Valstybės narės anglims ir plienui pradėjo taikyti suderintą tarifą. Prancūzijai ir Italijai buvo taikoma leidžianti nukrypti nuostata. Šios dvi šalys kai kuriems produktams dvejus metus galėjo taikyti didesnius tarifus.

Kovas

19 d.

Strasbūre (Prancūzija) įvyko Europos parlamentinės asamblėjos steigiamoji sesija. Asamblėjos pirmininku išrinktas Robert'as Schumanas. Šia Asamblėja pakeista EAPB asamblėja.

Balandis

15 d.

Pirmuoju Tarybos reglamentu nustatoma, kad Bendrijų oficialiosios kalbos yra italų, olandų, prancūzų ir vokiečių.

20 d.

Paskelbtas pirmas Europos Bendrijų oficialusis leidinys. Juo pakeistas EAPB oficialusis leidinys.

22 d.

Taryba paskyrė Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius.

Gegužė

13 d.

Parlamentinės asamblėjos deputatai pirmą kartą susėdo ne pagal tautybes, o pagal politines frakcijas.

19 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto steigiamasis posėdis.

21–27 d.

Parlamentinė asamblėja patvirtino vidaus taisykles.

Liepa

3–11 d.

Strezoje (Italija) įvykusioje konferencijoje nustatyti bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) pagrindai.

7 d.

Ženevoje (Šveicarija) Walteris Hallsteinas pasirašė EEB ir Tarptautinės darbo organizacijos oficialių ryšių ir bendradarbiavimo susitarimą.

Spalis

7 d.

Europos Teisingumo Teismas, kuris pakeitė EAPB teisingumo Teismą, įsikūrė Liuksemburge.

Gruodis

4 d.

EIB tarybos valdytojai priėmė pirmas direktyvas dėl Banko kreditų politikos.

29 d.

Įsigaliojo Europos pinigų susitarimas.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959