European Union website, the official EU website

Povijest Europske unije - 1958.

Povijest Europske unije - 1958.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Siječanj

1.

Ugovori iz Rima stupaju na snagu. Europska ekonomska zajednica i Zajednica za atomsku energiju započinju s radom u Bruxellesu. Parlamentarna skupština u Luxembourgu i Sud zajednički su svima trima Zajednicama.

7.

Walter Hallstein izabran za predsjednika Komisije EEZ-a. Louis Armand izabran za predsjednika Komisije Euratoma. Paul Finet izabran za predsjednika Visokog tijela EZUČ-a.

26.

Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg i Nizozemska odlučuju osnovati Odbor stalnih predstavnika (COREPER) koji će pripremati rad Vijećâ.

Veljača

10.

Države članice uspostavljaju usklađenu tarifu za ugljen i čelik. Francuskoj i Italiji odobrava se izuzeće te dobivaju pravo tijekom sljedeće dvije godine tražiti veća prava za određene proizvode.

Ožujak

19.

U Strasbourgu (Francuska) održano zasjedanje na kojemu je osnovana Europska parlamentarna skupština. Robert Schuman izabran je za predsjednika Skupštine. Nova Skupština treba zamijeniti Skupštinu EZUČ-a.

Travanj

15.

Prvom uredbom Vijeća utvrđuje se da su službeni jezici Zajednica njemački, francuski, talijanski i nizozemski.

20.

Objavljen prvi Službeni list Europskih zajednica, kojim se zamjenjuje Službeni list EZUČ-a.

22.

Vijeće imenuje članove Gospodarskog i socijalnog odbora (GSO).

Svibanj

13.

Raspored sjedenja zastupnika u Parlamentarnoj skupštini prvi je put određen prema političkim skupinama umjesto prema nacionalnoj pripadnosti.

19.

U Bruxellesu (Belgija) održan sastanak kojim se osniva GSO.

21. – 27.

Parlamentarna skupština donosi svoju internu uredbu.

Srpanj

3. – 11.

U Stresi (Italija) održana konferencija kojom su utvrđeni temelji zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).

7.

Walter Hallstein u Ženevi (Švicarska) potpisuje službeni sporazum o vezi i suradnji između EEZ-a i Međunarodne organizacije rada (MOR).

Listopad

7.

U Luxembourgu započinje s radom Europski sud, zamjena za Sud EZUČ-a.

Prosinac

4.

Guverneri EIB-a donose prve direktive o kreditnoj politici Banke.

29.

Europski monetarni sporazum stupa na snagu.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959