European Union website, the official EU website

Euroopa Liidu ajalugu - 1958

Euroopa Liidu ajalugu - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Jaanuar

1

Jõustuvad Rooma lepingud. Euroopa Majandusühendus ja EURATOM alustavad tegevust Brüsselis. Luxembourgis asuv Parlamentaarne Assamblee ja kohus on ühised kõigile kolmele ühendusele.

7

EMÜ Komisjoni presidendiks valitakse Walter Hallstein. Euratomi Komisjoni presidendiks valitakse Louis Armand. ESTÜ Ülemameti presidendiks valitakse René Mayer.

26

Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa otsustavad luua alaliste esindajate komitee (COREPER), kellele tehakse ülesandeks nõukogude töö ettevalmistamine.

Veebruar

10

Liikmesriigid kehtestavad söele ja terasele ühtlustatud tariifi. Prantsusmaa ja Itaalia saavad erandi. Mõlemad tohivad kaks aastat nõuda teatavate toodete puhul kõrgemaid tollimakse.

Märts

19

Euroopa Parlamentaarse Assamblee asutamiskoosolek Strasbourgis. Assamblee presidendiks valitakse Robert Schuman. Assamblee vahetab välja ESTÜ Parlamentaarse Assamblee.

Aprill

15

Nõukogu esimese määrusega nimetatakse ühenduste ametlikeks keelteks saksa, prantsuse, itaalia ja hollandi keel.

20

Ilmub Euroopa Ühenduste Teataja esimene väljaanne. See vahetab välja ESTÜ Teataja.

22

Nõukogu nimetab ametisse Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed.

Mai

13

Parlamentaarse Assamblee saadikud koonduvad esimest korda poliitiliste veendumuste, mitte kodakondsuse alusel.

19

Majandus- ja Sotsiaalkomitee asutamiskoosolek Brüsselis.

21–27

Parlamentaarne Assamblee võtab vastu oma töökorra.

Juuli

3–11

Konverents Itaalias Stresas, millega pannakse alus ühisele põllumajanduspoliitikale.

7

Walter Hallstein kirjutab Genfis alla EMÜ–ILO formaalsele koostöölepingule.

Oktoober

7

Luxembourgis luuakse Euroopa Kohus, mis vahetab välja ESTÜ Kohtu.

Detsember

4

Euroopa Investeerimispanga (EIP) nõukogusse kuuluvad liikmesriikide keskpankade presidendid võtavad vastu esimesed aktid panga krediidipoliitika kohta.

29

Jõustub Euroopa valuutakokkulepe.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959