European Union website, the official EU website

Europeiska unionens historia - 1957

Europeiska unionens historia - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Mars

25

Fördragen om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget) och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) undertecknas av de sex grundarländerna (Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna) i Rom. Dessa fördrag kallas därför "Romfördragen".

April

17

Protokollen om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna och om stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol undertecknas i Bryssel.

Oktober

8

EKSG:s kommission uppmanas av rådet att förbereda en allmän energipolitik.

November

27

Hans Furler väljs till ordförande för EKSG:s gemensamma församling (Europaparlamentet).

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959