European Union website, the official EU website

Historia Unii Europejskiej - 1957

Historia Unii Europejskiej - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Marzec

25

Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia podpisują w Rzymie traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Od tej pory będą one określane jako „traktaty rzymskie".

Kwiecień

17

W Brukseli podpisane zostają protokoły dotyczące przywilejów i immunitetów nadanych Wspólnotom Europejskim oraz statutu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Październik

8

Rada EWWiS zwraca się do Wysokiej Władzy o przygotowanie projektu ogólnej polityki energetycznej.

Listopad

27

Hans Furler zostaje wybrany na przewodniczącego Wspólnego Zgromadzenia EWWiS.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959