European Union website, the official EU website

Eiropas Savienības vēsture - 1957

Eiropas Savienības vēsture - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Marts

25

Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija Romā paraksta Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) dibināšanas līgumu un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) dibināšanas līgumu. No šīs dienas tie būs pazīstami kā Romas līgumi.

Aprīlis

17

Briselē (Beļģijā) tiek parakstīts Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās un Protokols par Eiropas Tiesas statūtiem.

Oktobris

8

Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) Padome pieprasa, lai Augstā iestāde izstrādā vispārējo enerģētikas politiku.

Novembris

27

Par EOTK Kopējās asamblejas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Hanss Fūrlers.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959