European Union website, the official EU website

Euroopa Liidu ajalugu - 1957

Euroopa Liidu ajalugu - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Märts

25

Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa kirjutavad Roomas alla Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) ja Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamislepingutele. Edaspidi nimetatakse neid lepinguid Rooma lepinguteks.

Aprill

17

Brüsselis kirjutatakse alla Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokollile ning Euroopa Kohtu põhikirja protokollile.

Oktoober

8

ESTÜ Nõukogu palub Ülemametil välja töötada üldine energiapoliitika.

November

27

ESTÜ Ülemameti presidendiks valitakse Hans Furler.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959