European Union website, the official EU website

Историята на Европейския съюз - 1957 r.

Историята на Европейския съюз - 1957 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Март

25

Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия подписват в Рим Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом). От тази дата нататък те стават известни като „Договорите от Рим“.

Април

17

В Брюксел, Белгия, се подписват протоколите относно привилегиите и имунитетите, предоставени на Европейските общности, и относно статута на Съда на Европейските oбщности.

Октомври

8

Съветът на Висшия орган на ЕОВС поисква от него да изготви обща енергийна политика.

Ноември

27

Ханс Фурлер е избран за председател на Общото събрание на ЕОВС.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959