European Union website, the official EU website

História Európskej únie - 1956

História Európskej únie - 1956


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Január

7.

Vysoký úrad ESUO potvrdzuje zásadu voľného obehu oceľových výrobkov dovezených z tretích krajín v rámci Spoločenstva.

Máj

6.

Paul-Henri Spaak, belgický minister zahraničných vecí, predkladá svojim kolegom z ESUO správu o návrhu zakladajúcich zmlúv, v ktorých sa predpokladá vytvorenie EHS a Euratomu.

29.

Spaakova správa je schválená. Ministri zahraničných vecí sa na zasadnutí v Benátkach dohodli na začatí medzivládnych rokovaní o uzatvorení dvoch zmlúv, ktorými sa vytvorí Európske hospodárske spoločenstvo a Spoločenstvo pre atómovú energiu.

Jún

26.

V Bruseli sa začínajú rokovania o príprave ustanovujúcich textov EHS a Euratomu.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959