European Union website, the official EU website

Euroopa Liidu ajalugu - 1954

Euroopa Liidu ajalugu - 1954


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Mai

11

Euroopa Parlamentaarse Assamblee presidendiks valitakse Alcide de Gasperi.

August

20–23

Belgia, Itaalia, Luksemburgi, Madalmaade, Prantsusmaa ja Saksamaa kohtumine Brüsselis. Prantsuse poliitiku Pierre Mendès France’i ettepanek vähendada Euroopa Kaitseühenduse riigiülest laadi ei leia toetust.

30

Prantsusmaa Rahvusassamblee lükkab tagasi Euroopa Kaitseühenduse asutamislepingu.

Oktoober

23

Londoni konverentsi tõukel kirjutatakse Pariisis alla muudetud Brüsseli lepingule, millega luuakse Lääne-Euroopa Liit (WEU).

November

10

ESTÜ Ülemameti president Jean Monnet astub pärast Euroopa Kaitseühenduse läbikukkumist tagasi.

Detsember

21

Euroopa Kohus teeb oma esimese otsuse.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959