European Union website, the official EU website

História Európskej únie - 1953

História Európskej únie - 1953


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Január

1.

Nadobudnutie účinnosti dane ESUO, prvej európskej dane.

Február

10.

Zavedenie spoločného trhu uhlia a železnej rudy. Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko odstraňujú clá a kvantitatívne obmedzenia na tieto suroviny.

Marec

7.

V Úradnom vestníku ESUO sa uverejňuje procedurálne nariadenie Európskeho súdneho dvora. Od tohto dátumu možno Súdnemu dvoru adresovať odvolania ustanovené v Parížskej zmluve.

9.

Paul-Henri Spaak, predseda ad hoc zhromaždenia zriadeného 10. septembra 1952, odovzdáva návrh zmluvy, ktorou sa zakladá Európske politické spoločenstvo, predsedovi Rady ESUO G. Bidaultovi. Cieľom tohto spoločenstva má byť ochrana ľudských práv a základných práv, zaručenie bezpečnosti členských štátov proti agresii, zabezpečenie koordinácie zahraničnej politiky členských štátov a postupné vytváranie spoločného trhu. V návrhu zmluvy sa predpokladá päť inštitúcií: Európska výkonná rada, dvojkomorový parlament, Rada ministrov členských štátov, Súdny dvor a Hospodársky a sociálny výbor.

15.

Zavedenie spoločného trhu so železným šrotom.

August

12.

ESUO a Medzinárodná organizácia práce (ILO) podpisujú dohodu o spolupráci.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959