European Union website, the official EU website

Istoria Uniunii Europene - 1953

Istoria Uniunii Europene - 1953


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Ianuarie

1

Intră în vigoare impozitul CECO, prima taxă europeană.

Februarie

10

Este creată piaţa comună a cărbunelui şi minereului de fier. Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos elimină taxele vamale şi contingentele pentru aceste materii prime.

Martie

7

Regulamentul de procedură al Curţii Europene de Justiţie este publicat în Jurnalul Oficial al CECO. Începând din această zi, căile de atac prevăzute de Tratatul de la Paris pot fi prezentate Curţii.

9

Paul-Henri Spaak, preşedinte al adunării ad-hoc create la 10 septembrie 1952, îi prezintă preşedintelui Consiliului CECO, G. Bidault, un proiect de tratat de instituire a unei comunităţi politice europene. O astfel de comunitate ar urma să protejeze drepturile umane şi libertăţile fundamentale, să garanteze securitatea statelor membre împotriva agresiunii, să coordoneze politica externă a statelor membre şi să creeze progresiv o piaţă comună. Proiectul de tratat prevede cinci instituţii: un consiliu executiv european, un parlament bicameral, un consiliu de miniştri ai statelor membre, o curte de justiţie şi un comitet economic şi social.

15

Este creată piaţa comună a deşeurilor de fier.

August

12

CECO şi Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) semnează un acord de cooperare.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959