European Union website, the official EU website

Historia Unii Europejskiej - 1953

Historia Unii Europejskiej - 1953


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Styczeń

1

Zaczyna obowiązywać podatek EWWiS, pierwszy podatek europejski.

Luty

10

Ustanowienie wspólnego rynku węgla i rudy żelaza. Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia znoszą cła oraz ograniczenia ilościowe nałożone na te surowce.

Marzec

7

W Dzienniku Urzędowym EWWiS zostaje opublikowane rozporządzenie proceduralne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Od tej chwili do Trybunału można wnosić apelacje przewidziane w traktacie paryskim.

9

Paul-Henri Spaak, przewodniczący zgromadzenia specjalnego utworzonego dnia 10 września 1952 r., wręcza Georges’owi Bidaultowi, przewodniczącemu Rady EWWiS, projekt traktatu ustanawiającego polityczną wspólnotę europejską. Celem takiej wspólnoty ma być ochrona praw człowieka i praw podstawowych, zagwarantowanie bezpieczeństwa państw członkowskich przed atakiem, zapewnienie koordynacji polityki zagranicznej państw członkowskich oraz stopniowe ustanawianie wspólnego rynku. Projekt traktatu przewiduje utworzenie pięciu instytucji: Europejskiej Rady Wykonawczej, dwuizbowego Parlamentu, Rady Ministrów Krajowych, Trybunału Sprawiedliwości oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

15

Ustanowienie wspólnego rynku złomu żelaznego.

Sierpień

12

EWWiS i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) podpisują umowę o współpracy.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959