European Union website, the official EU website

1953 m.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Sausis

1 d.

Pradėta imti EAPB išlyginamąjį mokestį – pirmą Europos mokestį.

Vasaris

10 d.

Pradėjo veikti bendra anglių ir geležies rūdos rinka. Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija panaikino šių žaliavų muitus ir kiekio apribojimus.

Kovas

7 d.

EAPB oficialiajame leidinyje paskelbtas Europos Teisingumo Teismo procedūrinis reglamentas. Nuo šios dienos Teismui galėjo būti teikiami pagal Paryžiaus sutartį numatyti apeliaciniai skundai.

9 d.

1952 m. rugsėjo 10 d. įsteigtos specialios asamblėjos pirmininkas Paulas Henri Spaakas perdavė politinės Europos bendrijos steigimo sutarties projektą EAPB tarybos Pirmininkui G. Bidault. Tokios bendrijos tikslas būtų ginti žmogaus teises ir pagrindines teises, užtikrinti valstybių narių apsaugą nuo agresijos, valstybių narių išorės politikos koordinavimą ir laipsniškai kurti bendrą rinką. Sutarties projekte numatytos penkios institucijos: Europos vykdomoji taryba, dvejų rūmų parlamentas, valstybių narių ministrų taryba, Teisingumo Teismas bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas.

15 d.

Pradėjo veikti bendra metalo laužo rinka.

Rugpjūtis

12 d.

EAPB ir Tarptautinė darbo organizacija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959