European Union website, the official EU website

Stair an Aontais Eorpaigh - 1953

Stair an Aontais Eorpaigh - 1953


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Eanáir

1

Tagann an tobhach CEGC, an chéad cháin Eorpach, i bhfeidhm.

Feabhra

10

Bunaítear an cómhargadh do ghual agus iarnmhian. Cuireann an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír deireadh le dleachtanna custaim agus le srianta cainníochtúla ar na hamhábhair seo.

Márta

7

Foilsítear rialachán nós imeacha de chuid Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach in Iris Oifigiúil an CEGC. Amhail an lae inniu, is féidir achomhairc a thuartar i gConradh Pháras a thabhairt os comhair na Cúirte.

9

Cuireann Paul-Henri Spaak, uachtarán ar an tionól ad hoc a bunaíodh an 10 Meán Fómhair 1952, dréacht-chonradh faoi bhráid G. Bidault, uachtarán Chomhairle an CEGC, ag cuir comhphobail pholaitiúil Eorpaigh i bhfeidhm. Is éard a bheadh mar aidhm do chomhphobal den sórt sin cearta an duine agus bunchearta a chosaint, rud a chinnteodh go mbeadh na Ballstáit slán ó fhorrántacht, a chinnteodh go mbeadh comhordú i measc na mBalltíortha ar bheartas seachtrach agus go mbunófaí cómhargadh de réir a chéile. Tuartar cúig institiúid sa dréacht-Chonradh: Ard-Chomhairle Eorpach, Parlaimint dhá sheomra, Comhairle Airí Náisiúnta, Cúirt Bhreithiúnais agus Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta.

15

Bunaítear an cómhargadh do dhramhiarann.

Lúnasa

12

Síníonn an CEGC agus an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS) comhaontú um chomhar.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959