European Union website, the official EU website

Euroopa Liidu ajalugu - 1953

Euroopa Liidu ajalugu - 1953


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Jaanuar

1

Jõustub esimene Euroopa maks, ESTÜ lõiv.

Veebruar

10

Luuakse söe- ja rauamaagi ühisturg. Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa kaotavad sellelt toormelt tollimaksud ja koguselised piirangud.

Märts

7

ESTÜ Teatajas avaldatakse Euroopa Kohtu kodukord. Nüüdsest võib kohtule esitada Pariisi lepinguga ette nähtud kaebusi.

9

10. septembril 1952 moodustatud erakorralise kogu esimees Paul-Henri Spaak esitab ESTÜ Nõukogu eesistujale Georges Bidault’le poliitilise Euroopa ühenduse asutamislepingu eelnõu. Eelnõus nähakse ühenduse eesmärkidena ette inim- ja põhiõiguste tagamine, liikmesriikide julgeoleku kaitse agressiooni eest, nende välispoliitika kooskõlastamine ning ühisturu järkjärguline väljakujundamine. Eelnõus on kavandatud viis institutsiooni: Euroopa täitevnõukogu, kahekojaline parlament, liikmesriikide ministrite nõukogu, kohus ning majandus- ja sotsiaalkomitee.

15

Luuakse metallijäätmete ühisturg.

August

12

ESTÜ ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) sõlmivad koostöölepingu.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959