European Union website, the official EU website

Историята на Европейския съюз - 1953 r.

Историята на Европейския съюз - 1953 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Януари

1

Влиза в сила първата такса на ЕОВС, представляваща първият европейски данък.

Февруари

10

Започва да функционира общият пазар за въглища и желязна руда. Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия премахват наложените върху тези суровини мита и количествени ограничения.

Март

7

Процедурният регламент на Съда на Европейските общности е публикуван в Официален вестник на ЕОВС. От тази дата нататък обжалвания, предвидени в Парижкия договор, могат да бъдат отнасяни към Съда.

9

Пол-Анри Спаак, в качеството си на председател на специалното събрание, проведено на 10 септември 1952 г., връчва проектодоговор за създаване на политическа европейска общност на Ж. Бидо, председател на Съвета на ЕОВС. Тази общност ще има за цел защита на човешките права и основните права, гарантиране на сигурността на държавите-членки при агресия, осигуряване на координация на външната политика на държавите-членки и постепенно създаване на общ пазар. В проектодоговора са предвидени пет институции: Европейски изпълнителен съвет, двукамарен Парламент, Съвет на националните министри, Съд и Икономически и социален комитет.

15

Започва да функционира общият пазар за метален скрап.

Август

12

ЕОВС и Международната организация на труда (МОТ) подписват споразумение за сътрудничество.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959