European Union website, the official EU website

Zgodovina Evropske unije - 1952

Zgodovina Evropske unije - 1952


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maj

27

Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Zvezna republika Nemčija in Nizozemska so v Parizu podpisale pogodbo o ustanovitvi Evropske obrambne skupnosti.

Julij

23

Začetek veljavnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ). Za predsednika Visoke oblasti je bil imenovan francoski politik Jean Monnet, za predsednika Enotne skupščine pa belgijski politik Paul-Henri Spaak.

30

Mesto Luxembourg je postalo začasni sedež ESPJ.

Avgust

10

Začetek dela Visoke oblasti ESPJ.

November

10

V okviru Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT) so Belgiji, Franciji, Italiji, Luksemburgu, ZR Nemčiji in Nizozemski dovolili odstopanje od obravnave po načelu največjih ugodnosti in jim tako omogočili izpolniti dolžnosti do ESPJ.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959