European Union website, the official EU website

História Európskej únie - 1952

História Európskej únie - 1952


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Máj

27.

Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko podpisujú v Paríži Zmluvu o Európskom obrannom spoločenstve (EOS).

Júl

23.

Nadobudnutie platnosti Zmluvy o ESUO. Jean Monnet je vymenovaný za predsedu Vysokého úradu a Paul-Henri Spaak je predsedom Spoločného zhromaždenia.

30.

Luxemburg je zvolený za dočasné sídlo ESUO.

August

10.

Vysoký úrad ESUO začína pôsobiť.

November

10.

Všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT) prijíma rozhodnutie poskytnúť Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Luxembursku a Holandsku výnimku z doložky najvyšších výhod, aby mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce z ESUO.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959