European Union website, the official EU website

Euroopa Liidu ajalugu - 1952

Euroopa Liidu ajalugu - 1952


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Mai

27

Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa kirjutavad Pariisis alla Euroopa Kaitseühenduse asutamislepingule.

Juuli

23

Jõustub Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping. Jean Monnet määratakse ESTÜ Ülemameti presidendiks ning Paul-Henri Spaak ühisassamblee presidendiks.

30

ESTÜ ajutiseks peakorteriks valitakse Luxembourg.

August

10

ESTÜ Ülemamet alustab tööd.

November

10

Üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppega (GATT) otsustatakse vabastada Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Luksemburg ja Madalmaad enamsoodustusrežiimist, et need saaksid täita oma ESTÜ kohustusi.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959