European Union website, the official EU website

Historia Unii Europejskiej - 1951

Historia Unii Europejskiej - 1951


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Luty

15

W Paryżu odbywa się spotkanie mające na celu utworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej. W spotkaniu biorą udział Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg i Niemcy oraz sześć krajów obserwatorów (USA, Kanada, Dania, Norwegia, Wielka Brytania i Holandia).

Kwiecień

18

Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia podpisują traktat paryski ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).

Grudzień

10

Paul-Henri Spaak ustępuje ze stanowiska przewodniczącego Zgromadzenia Konsultacyjnego Rady Europy na znak protestu przeciw obojętnej postawie Wielkiej Brytanii wobec Europy.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959