European Union website, the official EU website

Историята на Европейския съюз - 1951 r.

Историята на Европейския съюз - 1951 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Февруари

15

В Париж, Франция, се провежда среща с цел създаване на Европейска общност за отбрана. Белгия, Франция, Италия, Люксембург и Германия присъстват на срещата заедно с шест държави наблюдателки (САЩ, Канада, Дания, Норвегия, Обединеното кралство и Нидерландия).

Април

18

Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия подписват Договора от Париж за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС).

Декември

10

Пол-Анри Спаак се оттегля от председателството на Консултативното събрание на Съвета на Европа в знак на протест срещу равнодушното отношение на Обединеното кралство към Европа.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959