European Union website, the official EU website

Historia Unii Europejskiej - 1950

Historia Unii Europejskiej - 1950


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maj

9

W 1950 r. w wystąpieniu zainspirowanym przez Jeana Monneta Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, proponuje integrację przemysłu węgla i stali Europy Zachodniej.

Czerwiec

3

Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy, Holandia i Niemcy popierają deklarację Schumana.

Sierpień

26-28

Zgromadzenie Rady Europy zatwierdza plan Schumana.

Wrzesień

19

Utworzenie Europejskiej Unii Płatniczej.

Listopad

4

Podpisanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w Rzymie.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959