European Union website, the official EU website

De geschiedenis van de Europese Unie - 1950

De geschiedenis van de Europese Unie - 1950


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Mei

9

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, stelde in 1950, geïnspireerd door Jean Monnet, voor om de kolen- en staalindustrie van West-Europa te verenigen.

Juni

3

België, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Nederland en Duitsland ondertekenen de Schuman-verklaring. 

Augustus

26-28

De Vergadering van de Raad van Europa keurt het Schuman-plan goed.

September

19

Oprichting van de Europese Betalingsunie.

November

4

Het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden wordt ondertekend in Rome, Italië.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959