European Union website, the official EU website

Europeiska unionens historia - 1949

Europeiska unionens historia - 1949


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januari

28

Frankrike, Storbritannien och Beneluxländerna beslutar sig för att upprätta ett Europaråd och ber Danmark, Irland, Italien, Norge och Schweiz om hjälp med att utarbeta stadgarna för ett sådant råd.

April

4

Atlantpakten undertecknas i Washington.

Maj

5

Europarådets stadgar undertecknas i London.

Augusti

3

Europarådets stadgar träder i kraft.

10

Europarådets rådgivande församling håller sitt första sammanträde i Strasbourg i Frankrike. Federalistiska parlamentsledamöter kräver att en europeisk politisk myndighet inrättas.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959