European Union website, the official EU website

História Európskej únie - 1949

História Európskej únie - 1949


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Január

28.

Francúzsko, Veľká Británia a krajiny Beneluxu sa rozhodli zriadiť Radu Európy a požiadali Dánsko, Írsko, Taliansko, Nórsko a Švajčiarsko o pomoc pri príprave štatútu tejto rady.

Apríl

4.

Podpis Severoatlantickej zmluvy vo Washingtone.

Máj

5.

V Londýne (Spojené kráľovstvo) sa podpisuje Štatút Rady Európy.

August

3.

Štatút Rady Európy nadobúda účinnosť.

10.

V Štrasburgu (Francúzsko) sa koná prvé zasadnutie Poradného zhromaždenia Rady Európy. Federalisticky orientovaní členovia požadujú zriadenie európskeho politického orgánu.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959