European Union website, the official EU website

Historia Unii Europejskiej - 1949

Historia Unii Europejskiej - 1949


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Styczeń

28

Francja, Wielka Brytania i kraje Beneluksu podejmują decyzję o ustanowieniu Rady Europy i zwracają się do Danii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Szwajcarii o pomoc w przygotowywaniu statutu takiej Rady.

Kwiecień

4

Zawarcie Paktu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie.

Maj

5

Podpisanie statutu Rady Europy w Londynie.

Sierpień

3

Wejście w życie statutu Rady Europy.

10

Pierwsza sesja Zgromadzenia Konsultacyjnego Rady Europy w Strasburgu we Francji. Federalistyczni członkowie zgromadzenia zwracają się o ustanowienie europejskich władz politycznych.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959