European Union website, the official EU website

Den Europæiske Unions historie - 1949

Den Europæiske Unions historie - 1949


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januar

28

Frankrig, Storbritannien og Benelux-landene besluttede at oprette Europarådet og anmodede Danmark, Irland, Italien, Norge og Schweiz om at hjælpe til med at udarbejde en traktat for et sådant råd.

April

4

Atlantpagten blev undertegnet i Washington.

Maj

5

Traktaten for Europarådet blev undertegnet i London.

August

3

Traktaten for Europarådet trådte i kraft.

10

Europarådets rådgivende forsamling holdt sit første møde i Strasbourg. Føderalistiske parlamentsmedlemmer anmodede om oprettelsen af en europæisk politisk myndighed.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959