European Union website, the official EU website

Историята на Европейския съюз - 1949 r.

Историята на Европейския съюз - 1949 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Януари

28

Франция, Великобритания и държавите от Бенелюкс решават да основат Съвет на Европа и отправят молба към Дания, Ирландия, Италия, Норвегия и Швейцария да им помогнат в изготвянето на устава на този Съвет.

Април

4

Във Вашингтон е подписан Северноатлантическият договор.

Май

5

Уставът на Съвета на Европа е подписан в Лондон, Обединеното кралство.

Август

3

Влиза в сила уставът на Съвета на Европа.

10

В Страсбург, Франция, се провежда първото заседание на Консултативното събрание на Съвета на Европа. Членовете федералисти отправят искане да бъде създаден европейски политически орган.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959