European Union website, the official EU website

Europeiska unionens historia - 1948

Europeiska unionens historia - 1948


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januari

1

Tullkonventionen mellan Belgien, Luxemburg och Nederländerna träder i kraft.

Mars

17

Fördraget om Västeuropeiska unionen (Brysselfördraget) undertecknas av Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien.

April

16

Europeiska ekonomiska samarbetsorganisationen (OEEC) skapas för att samordna Marshallplanen.

Maj

7-11

Med stöd av Internationella kommittén av europeiska enhetsrörelser sammanträder Europakongressen i Haag i Nederländerna. Mötet leds av Winston Churchill och 800 delegater deltar. Dessa förordar inrättandet av en europeisk rådgivande församling och ett särskilt europeiskt råd med ansvar för förberedandet av de europeiska ländernas politiska och ekonomiska integration. De förordar också antagandet av en konvention om de mänskliga rättigheterna och inrättandet av en domstol, för att garantera att en sådan konvention efterlevs.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959