European Union website, the official EU website

História Európskej únie - 1948

História Európskej únie - 1948


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Január

1.

Účinnosť nadobúda colný dohovor medzi Belgickom, Luxemburskom a Holandskom.

Marec

17.

Belgicko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko a Spojené kráľovstvo podpísalo Zmluvu o Západnej únii (Bruselská zmluva).

Apríl

16.

Zriadila sa Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC) na koordináciu Marshallovho plánu.

Máj

7. - 11.

S podporou Medzinárodného výboru pre koordináciu hnutí za zjednotenie Európy sa v Haagu (Holandsko) schádza Európsky kongres. Jeho predsedom je Winston Churchill a zúčastnilo sa na ňom 800 delegátov. Účastníci odporúčajú, aby sa zriadilo poradné európske zhromaždenie a osobitná európska rada, ktoré prevezmú zodpovednosť za prípravu politickej a hospodárskej integrácie európskych krajín. Odporúčajú aj prijatie charty ľudských práv a vytvorenie súdneho dvora na zabezpečenie dodržiavania tejto charty.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959