European Union website, the official EU website

Historia Unii Europejskiej - 1948

Historia Unii Europejskiej - 1948


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Styczeń

1

Wejście w życie konwencji celnej zawartej pomiędzy Belgią, Luksemburgiem i Holandią.

Marzec

17

Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania podpisują Traktat Unii Zachodniej (traktat brukselski).

Kwiecień

16

Utworzenie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEWG), która będzie koordynować realizację planu Marshalla.

Maj

7-11

Pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Koordynacji Ruchów na rzecz Zjednoczenia Europy w Hadze w Holandii zbiera się Kongres Europy. Uczestniczy w nim 800 delegatów pod przewodnictwem Winstona Churchilla. Uczestnicy proponują utworzenie europejskiego zgromadzenia opiniodawczego i specjalnej rady europejskiej, których zadaniem byłoby przygotowanie politycznej i gospodarczej integracji państw europejskich. Zalecają również przyjęcie karty praw człowieka oraz powołanie Trybunału Sprawiedliwości, który zapewniłby przestrzeganie takiej karty.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959