European Union website, the official EU website

De geschiedenis van de Europese Unie - 1948

De geschiedenis van de Europese Unie - 1948


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januari

1

Het Benelux-verdrag met de oprichting van een douane-unie tussen België, Nederland en Luxemburg tot doel, treedt in werking.

Maart

17

Het Verdrag van de West-Europese Unie (Verdrag van Brussel) wordt ondertekend door België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

April

16

De Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES, nu OESO) wordt opgericht in het kader van de uitvoering van het Marshallplan.

Mei

7-11

Het Europees Congres wordt door het Coördinatiecomité voor de Europese eenwording bijeengeroepen in Den Haag, Nederland. Er zijn achthonderd afgevaardigden aanwezig op het Congres dat wordt voorgezeten door Winston Churchill. De deelnemers roepen op tot de oprichting van een Europese Beraadslagende Vergadering en een speciale Europese Raad die de politieke en economische integratie van de Europese landen moeten voorbereiden. Ze raden ook aan een handvest van de rechten van de mens te ondertekenen en, om de toepassing ervan te verzekeren, een Hof van Justitie op te richten.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959