European Union website, the official EU website

1948 m.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Sausis

1 d.

Įsigaliojo Belgijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų muitinės konvencija.

Kovas

17 d.

Belgija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Prancūzija pasirašė Vakarų sąjungos sutartį (Briuselio sutartį).

Balandis

16 d.

Maršalo planui koordinuoti įsteigta Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OEEC).

Gegužė

7–11 d.

Tarptautinio Europos suvienijimo judėjimų koordinavimo komitetui paskatinus Hagoje (Nyderlandai) surengtas Europos kongresas, kuriam vadovavo Winstonas Churchillis ir kuriame dalyvavo 800 delegatų. Dalyviai rekomendavo, kad būtų įsteigtos Europos patariamoji asamblėja ir Europos specialioji taryba, kurios būtų atsakingos už Europos šalių politinės ir ekonominės integracijos parengimą. Be to, kongreso dalyviai rekomendavo priimti žmogaus teisių chartiją ir įsteigti teisingumo teismą, kuris užtikrintų, kad jos būtų laikomasi.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959