European Union website, the official EU website

Povijest Europske unije - 1948.

Povijest Europske unije - 1948.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Siječanj

1.

Na snagu stupa carinska konvencija između Belgije, Luksemburga i Nizozemske.

Ožujak

17.

Belgija, Francuska, Luksemburg, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina potpisuju Ugovor o Zapadnoj uniji (Bruxelleski ugovor).

Travanj

16.

Radi koordiniranja Marshallova plana osnovana Organizacija za europsku gospodarsku suradnju (OEGS).

Svibanj

7. – 11.

Na poticaj Odbora za međunarodnu koordinaciju pokretâ za ujedinjenje Europe u Den Haagu (Nizozemska) sastaje se Europski kongres. Kongresom predsjedava Winston Churchill, a prisustvuje mu 800 delegata. Sudionici donose preporuku o stvaranju europske savjetodavne skupštine i europskog posebnog vijeća čiji bi zadatak bila priprema političke i gospodarske integracije europskih zemalja. Preporučuju i donošenje povelje o ljudskim pravima i osnivanje suda koji bi jamčio poštovanje te povelje.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959