European Union website, the official EU website

Euroopa Liidu ajalugu - 1948

Euroopa Liidu ajalugu - 1948


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Jaanuar

1

Jõustub Belgia, Luksemburgi ja Madalmaade tollikonventsioon.

Märts

17

Belgia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik sõlmivad Lääneliidu lepingu (Brüsseli leping).

Aprill

16

Marshalli plaani koordineerimiseks luuakse Euroopa Majanduskoostöö Organisatsioon (OEEC).

Mai

7–11

Euroopa ühendamist toetavate liikumiste rahvusvaheline koordineerimiskomitee korraldab Haagis Euroopa Kongressi. Seda juhib Winston Churchill. Osaleb 800 delegaati. Osalejad soovitavad Euroopa riikide poliitilise ja majandusliku lõimumise ettevalmistamiseks moodustada Euroopa arutelukogu ja erinõukogu. Samuti soovitavad nad vastu võtta inimõiguste harta ning luua selle täitmise tagamiseks kohus.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959