European Union website, the official EU website

Europeiska unionens historia - 1947

Europeiska unionens historia - 1947


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maj

14

Med stöd av Winston Churchill bildas rörelsen United Europe. Den är emot överstatliga organ men för mellanstatligt samarbete.

Juni

1

René Courtin bildar Franska rådet för ett förenat Europa som senare går upp i Europarörelsen (1953).  Med stöd av kristdemokraterna bildas Nouvelles Equipes Internationales, som senare döps om till Union européenne des démocrates chrétiens (Kristdemokraternas europeiska union - 1965). 

3

Rörelsen Socialist United States of Europe bildas. År 1961 döps den om till European Left.

5

Marshallplanen för ekonomisk återuppbyggnad av Europa presenteras.

Augusti

27-31

Europeiska federalisters union håller kongress i Montreux i Schweiz.

December

13-14

Federalistiska och unionistiska organisationer går samman i Internationella kommittén av europeiska enhetsrörelser.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959