European Union website, the official EU website

Historia Unii Europejskiej - 1947

Historia Unii Europejskiej - 1947


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maj

14

Pod patronatem Winstona Churchilla powstaje Ruch Zjednoczonej Europy. Ruch jest przeciwny ponadnarodowym organom, opowiada się za współpracą międzyrządową.

Czerwiec

1

René Courtin tworzy Francuską Radę na rzecz Zjednoczonej Europy, która później zostanie wchłonięta przez Ruch Europejski (1953). Pod patronatem Chrześcijańskich Demokratów powstaje organizacja Nouvelles Equipes Internationales, która później będzie znana jako Europejska Unia Chrześcijańskich Demokratów (1965).

3

Powstaje Ruch Socjalistycznych Zjednoczonych Państw Europy, który w 1961 r. zmieni nazwę na Lewicę Europejską.

5

Ogłoszenie Planu Marshalla, którego celem jest ożywienie gospodarcze Europy.

Sierpień

27-31

Kongres Unii Europejskich Federalistów w Montreux w Szwajcarii.

Grudzień

13-14

Organizacje federalistów i unionistów spotykają się w ramach Międzynarodowego Komitetu Koordynacji Ruchów na rzecz Zjednoczenia Europy.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959