European Union website, the official EU website

Povijest Europske unije - 1947.

Povijest Europske unije - 1947.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Svibanj

14.

Na poticaj Winstona Churchilla osnovan Pokret za ujedinjenu Europu. Pokret se protivi nadnacionalnim tijelima te se umjesto toga zalaže za suradnju među vladama.

Lipanj

1.

René Courtin osniva Francusko vijeće za ujedinjenu Europu, koje će poslije postati dijelom Pokreta za ujedinjenu Europu (1953.). Na poticaj kršćanskih demokrata osnovana organizacija Nouvelles Equipes Internationales, koja će 1965. promijeniti naziv u „Europska unija kršćanskih demokrata“.

3.

Osnovan Pokret za Socijalističke Sjedinjene Europske Države. Pokret 1961. mijenja naziv u „Europska ljevica“.

5.

Predstavljen Marshallov plan, osmišljen radi gospodarske obnove Europe.

Kolovoz

27. – 31.

U Montreuxu (Švicarska) održan Kongres Europske federalne unije.

Prosinac

13. – 14.

Federalističke i unionističke organizacije sastaju se u okviru Odbora za međunarodnu koordinaciju pokretâ za ujedinjenje Europe.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959