European Union website, the official EU website

Den Europæiske Unions historie - 1947

Den Europæiske Unions historie - 1947


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maj

14

Med støtte fra Winston Churchill skabtes bevægelsen United Europe. Den var imod overnationale organer og for mellemstatsligt samarbejde.

Juni

1

René Courtin skabte Det Franske Råd for et Forenet Europa, der senere indgik i Europabevægelsen (1953). Med støtte fra de kristelige demokrater oprettedes Nouvelle Equipes Internationales, som senere omdøbtes til Union Européenne des démocrateschrétiens (1965).

3

Bevægelsen Socialist United States of Europe blev oprettet. I 1961 blev den omdømt til European Left.

5

Marshallplanen for økonomisk genopbygning af Europa blev præsenteret.

August

27-31

Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsorganisation (OEEC) blev skabt for at koordinere Marshallplanen.

December

13-14

Den Internationale Komité af Europæiske Enhedsbevægelser indkaldte til en europæisk kongres i Haag. Mødet blev ledet af Winston Churchill og 800 delegerede deltog. Deltagerne anbefalede, at der blev oprettet en europæisk rådgivende forsamling og et særligt europæisk råd, som skulle have til opgave at forberede de europæiske landes politiske og økonomiske integration. De opfordrede også til, at der blev vedtaget en menneskerettighedskonvention og tillige en domstol til at sikre, at en sådan konventionefterleves.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959