Uniunea Europeană

Finanțare europeană

Finanțare europeană

UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum:

  • dezvoltarea regională și urbană
  • ocuparea forței de muncă și incluziunea socială
  • agricultura și dezvoltarea rurală
  • politicile în domeniul maritim și al pescuitului
  • cercetarea și inovarea
  • ajutorul umanitar.

Gestionarea fondurilor

Finanțarea este gestionată în baza unor reguli stricte, pentru a garanta faptul că se aplică un control riguros asupra modului în care sunt utilizate fondurile și că banii sunt cheltuiți în mod transparent și responsabil.

Celor 27 de comisari europeni le revine responsabilitatea politică finală de a garanta că fondurile UE sunt cheltuite în mod corespunzător. Dar, întrucât cea mai mare parte a finanțării este gestionată de țările beneficiare, obligația de a efectua controale și audituri anuale le revine guvernelor naționale.

Peste 76% din bugetul UE este gestionat în parteneriat cu autoritățile naționale și regionale în cadrul unui sistem de „gestiune partajată”, în principal prin intermediul a cinci fonduri majore (fondurile structurale și de investiții), împreună, aceste instrumente contribuind la aplicarea Strategiei Europa 2020

Alte fonduri sunt gestionate direct de UE, fiind acordate sub formă de:

  • granturi pentru proiecte cu activități în domeniul politicilor UE, care, în general, se acordă în urma publicării unei „cereri de propuneri”. Finanțarea provine de la UE și din alte surse.
  • contracte încheiate de instituțiile UE pentru a achiziționa servicii, bunuri sau lucrări de care au nevoie pentru propria funcționare (studii, formare, organizarea de conferințe, echipament IT). Contractele se acordă prin licitație.

Lista beneficiarilor este publicată pe internet.

Cereri de finanțare

Întreprinderile mici

IMM-urile pot obține finanțare UE prin granturi, împrumuturi și garanții. Granturile oferă sprijin direct, iar celelalte tipuri de finanțare sunt acordate prin programe gestionate la nivel național.

Finanțare europeană pentru întreprinderile mici 

ONG-uri și organizații ale societății civile

ONG-urile și organizațiile societății civile pot fi eligibile pentru finanțare, cu condiția să își desfășoare activitatea în domeniile de politică ale UE și să nu aibă scop lucrativ.

Finanțare europeană pentru ONG-uri, pe sectoare 

Tineri

Există două tipuri principale de finanțare:

  • Educație și formare - oportunități de studiu prin programul Erasmus+, sprijin pentru elevii din ultimii ani de studiu în învățământul secundar și de formare profesională în alte țări 
  • Tineret - cofinanțarea proiectelor care încurajează participarea civică, activitățile de voluntariat și o abordare multiculturală și mai amplă 

Cercetători

În perioada 2014-2020, UE va aloca în jur de 80 de miliarde de euro pentru finanțarea în domeniul cercetării, în special prin intermediul programului Orizont 2020. Aceste fonduri se alocă de regulă sub formă de granturi, pentru a finanța parțial diverse proiecte de cercetare.

Finanțare UE pentru cercetare și inovare

Agricultori și întreprinderi rurale

Majoritatea fermierilor din UE sunt eligibili pentru plățile directe de sprijin pentru venit. Aproape o treime din acestea sunt acordate în schimbul trecerii la practici agricole ecologice (menținerea de pășuni permanente, diversificarea culturilor etc.). 

De asemenea, agricultorii primesc bani în funcție de suprafața de teren pe care o dețin, însă cu condiția să utilizeze metode agricole ecologice, care să contribuie la conservarea biodiversității, a calității solului și a apei și la menținerea unui nivel scăzut de emisii.

Finanțarea UE permite, de asemenea, formarea agricultorilor în domeniul noilor tehnici și facilitează modernizarea și restructurarea exploatațiilor lor. În general, aceasta este utilizată pentru a îmbunătăți nivelul de trai în zonele rurale, creând locuri de muncă și oferind servicii de bază.

Tot în domeniul dezvoltării rurale, tinerii agricultori pot primi ajutor specific pentru a-și crea propria întreprindere și pot beneficia de procentaje mai ridicate de finanțare pentru eventualele investiții aferente. 

Programele de dezvoltare rurală, pe țări

Back to top