Europska unija

Financiranje sredstvima EU-a

Financiranje sredstvima EU-a

EU financira širok raspon projekata i programa u područjima kao što su:

  • regionalni i urbani razvoj
  • zapošljavanje i socijalna uključenost
  • poljoprivreda i ruralni razvoj
  • pomorska i ribarstvena politika
  • istraživanje i inovacije
  • humanitarna pomoć.

Upravljanje sredstvima

Sredstvima se upravlja u skladu sa strogim pravilima kako bi se čvrsto nadzirala njihova uporaba i osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način.

Skupina od 27 povjerenika EU-a ima konačnu političku odgovornost za osiguravanje pravilne uporabe tih sredstava. Međutim, budući da se najvećim dijelom sredstava upravlja u državama korisnicama, odgovornost za obavljanje provjera i godišnjih revizija preuzimaju nacionalne vlade.

Više od 76 % proračuna EU-a upravlja se u partnerstvu s nacionalnim i regionalnim tijelima sustavom zajedničkog upravljanja, uglavnom s pomoću pet velikih Strukturnih i investicijskih fondova. Tim se fondovima pridonosi provedbi strategije Europa 2020. 

Ostalim sredstvima izravno upravlja EU, a osiguravaju se u obliku:

  • bespovratnih sredstava za posebne projekte povezane s politikama EU-a, obično na temelju tzv. poziva na podnošenje prijedloga; sredstva djelomično potječu iz EU-a, a djelomično iz drugih izvora.
  • ugovora koje dodjeljuju institucije EU-a za nabavu usluga, robe ili radova koji su im potrebni za rad, npr. izrada studija, osposobljavanje, organiziranje konferencija, informatička oprema; ugovori se dodjeljuju na temelju poziva na nadmetanje.

Primatelji ugovora, bespovratnih sredstava ili pomoći namijenjene trećim zemljama objavljuju se na internetu.

Prijavljivanje za financiranje

Mala poduzeća

Ostvaruju financiranje u obliku bespovratnih sredstava, zajmova i jamstava. Bespovratnim se sredstvima pruža izravna potpora, dok su drugi oblici financiranja dostupni putem programa kojima se upravlja na nacionalnoj razini.

Financijska sredstva EU-a za mala poduzeća 

Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva

Mogu ispunjivati uvjete za financiranje ako djeluju u nekom od područja politike EU-a i neprofitnog su karaktera.

Financiranje NVO-a prema području politike 

Mladi

Dvije glavne vrste financiranja:

  • obrazovanje i osposobljavanje – mogućnosti izobrazbe putem programa Erasmus+, potpora učenicima pri kraju srednjoškolskog obrazovanja i strukovnog obrazovanja u drugoj zemlji 
  • mladi – sufinanciranje projekata kojima se potiče građanska uključenost, volonterski rad i otvoreniji multikulturni svjetonazor. 

Istraživači

EU će u razdoblju od 2014. do 2020. osigurati gotovo 80 milijardi EUR za financiranje istraživanja, uglavnom putem svojeg vodećeg programa za istraživanje Obzor 2020. To je financiranje obično u obliku bespovratnih sredstava za sufinanciranje širokog raspona istraživačkih projekata.

Financiranje istraživanja i inovacija

Poljoprivrednici i ruralno poduzetništvo

Većina poljoprivrednika u EU-u ispunjuje uvjete za primanje izravnih plaćanja u svrhu potpore prihodima. Oko trećina tih plaćanja osigurava se u zamjenu za primjenu ekološke poljoprivrede (održavanje trajnih travnjaka, raznolikost usjeva itd.) 

Poljoprivrednici primaju i sredstva ovisno o veličini svojih zemljišta, također u zamjenu za primjenu ekoloških metoda uzgoja kojima se čuva bioraznolikost, kvaliteta tla i vode i održava niska razina emisija.

Isto tako, sredstvima EU-a poljoprivrednicima se pomaže da se osposobe za uporabu novih tehnika i moderniziraju odnosno restrukturiraju svoja gospodarstva. U širem smislu, služe i poboljšanju života u ruralnim područjima, otvaranjem radnih mjesta i pružanjem osnovnih usluga.

Na kraju, mladi poljoprivrednici mogu u okviru ruralnog razvoja ostvariti korist od posebne potpore za osnivanje vlastitog poduzeća te od većih potpora za ulaganja u svoja poduzeća. 

Programi ruralnog razvoja prema zemljama

Back to top