European Union website, the official EU website

Fakta och siffror

Fakta och siffror om EU:s institutioner, medlemsländer och ekonomi.

Att bo i EU

Uppgifterna om välstånd, attityder, utgifter för utbildning och språkkunskaper visar på några av likheterna och skillnaderna mellan EU-länderna.

Ekonomin

EU:s inre marknad har lett till en ökad handel och ekonomisk verksamhet i allmänhet, vilket har gjort EU till en viktig handelsmakt. EU stöder den ekonomiska tillväxten genom att investera i transport, energi och forskning, samtidigt som man försöker minimera miljöeffekterna av den ekonomiska utvecklingen.

EU:s förvaltning - personal, språk och verksamhetsorter

Ungefär 6 procent av EU:s budget går till personal, förvaltning och underhåll av kontorsbyggnader.