European Union website, the official EU website

Dejstva in podatki

Osnovni podatki o institucijah, državah članicah in gospodarstvu EU.

Življenje v EU

Podatki o blaginji, ravni zadovoljstva, višini sredstev za izobraževanje in učenju jezikov razkrivajo podobnosti in razlike v življenjski ravni med državami članicami EU.

Gospodarstvo

Z oblikovanjem enotnega trga ter povečanjem obsega trgovanja in višjo gospodarsko rastjo je Evropska unija postala trgovinska velesila. S povečanjem naložb v prometni in energetski sektor ter raziskave si prizadeva za trajno gospodarsko rast, obenem pa želi zmanjšati negativne okoljske vplive gospodarskega razvoja.

Uprava EU - osebje, jeziki in lokacija institucij

Evropska unija porabi približno 6 % svojega letnega proračuna za plače zaposlenih, administrativne stroške in vzdrževanje stavb.