European Union website, the official EU website

Date şi cifre

Informaţii şi cifre despre instituţiile UE, statele membre şi economia europeană.

Viaţa în UE

Statisticile privind nivelul de prosperitate, atitudinile, cheltuielile din domeniul educaţiei şi interesul faţă de învăţarea limbilor străine arată că între statele membre există atât asemănări, cât şi deosebiri.

Economia

Crearea pieţei unice şi intensificarea schimburilor comerciale şi a activităţii economice în general au transformat UE într-una dintre cele mai mari puteri comerciale. Uniunea depune eforturi pentru a menţine o creştere durabilă investind în transporturi, energie şi cercetare şi încercând, în acelaşi timp, să reducă impactul pe care evoluţiile economice viitoare le-ar putea avea asupra mediului.

Administrarea UE - personal, limbi şi locaţii

UE alocă aproximativ 6% din bugetul său anual cheltuielilor cu personalul, cheltuielilor administrative şi de întreţinere a clădirilor.