European Union website, the official EU website

Fakty i liczby

Podstawowe fakty i liczby na temat instytucji UE, państw członkowskich oraz gospodarki

Życie w UE

Dane dotyczące poziomu życia, euroentuzjazmu obywateli oraz wydatków na edukację i naukę języków obcych ujawniają zarówno wiele podobieństw, jak i wiele różnic między państwami członkowskimi UE.

Gospodarka

Ustanowienie jednolitego rynku oraz związany z nim wzrost handlu i działalności gospodarczej sprawiły, że UE stała się znaczącą potęgą handlową. UE stara się utrzymać wzrost gospodarczy poprzez inwestycje w transport, energię i badania, a także dąży do zminimalizowania negatywnego wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne.

Administracja UE - pracownicy, języki i siedziba

UE wydaje około 6 proc. swojego rocznego budżetu na personel, administrację i utrzymanie budynków.