Unia Europejska

UE w liczbach

UE w liczbach

Podstawowe dane liczbowe dotyczące instytucji europejskich, krajów członkowskich i gospodarki UE

Back to top