European Union website, the official EU website

Fakti un skaitļi

Galvenie fakti un skaitļi par ES iestādēm, dalībvalstīm un ES ekonomiku.

Dzīve Eiropas Savienībā

Skaitļi, kas raksturo labklājības līmeni, attieksmi, tēriņus izglītības jomā vai valodu apguvē, norāda uz kopīgajām iezīmēm un arī uz kontrastiem starp ES dalībvalstīm.

Ekonomika

Līdz ar vienotā tirgus izveidi un ar to saistīto tirdzniecības un ekonomiskās aktivitātes apjoma pieaugumu ES kļuva par vienu no galvenajām tirdzniecības lielvarām. ES tiecas atbalstīt ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus transportā, enerģētikā un pētniecībā, tajā pašā laikā gādājot par to, lai mazinātu ekonomikas attīstības ietekmi uz vidi.

ES pārvalde — personāls, valodas un ēkas

Apmēram 6 % sava budžeta ES atvēl personāla, pārvaldes un ēku uzturēšanas izmaksām.