European Union website, the official EU website

Faktai ir skaičiai

Pagrindiniai faktai apie ES institucijas, valstybes nares, ES ekonomiką ir jų statistika.

Gyvenimas ES

Gerovės lygio, požiūrių, švietimo išlaidų ir kalbų mokymosi statistika parodo ES valstybių narių panašumus ir skirtumus.

Ekonomika

Sukūrus bendrąją rinką ir atitinkamai suintensyvėjus prekybai bei bendrai ekonominei veiklai ES tapo viena iš galingiausių prekybos srityje. ES stengiasi palaikyti ekonomikos augimą investuodama į transportą, energetiką ir mokslinius tyrimus kartu siekdama, kad tolesnio ekonomikos vystymosi poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis.

ES administracija: darbuotojai, kalbos, patalpos

ES institucijų darbuotojams, administracijai ir pastatų priežiūrai skiriama apie 6 % metinio ES biudžeto.