European Union website, the official EU website

Perustietoa

Perustietoa EU:n toimielimistä, jäsenmaista ja EU:n taloudesta

Kansalaisena EU:ssa

Elintasosta, asenteista, koulutusmenoista ja kieltenopiskelusta kertovat luvut paljastavat yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia EU-maiden välillä.

Talous

Yhteismarkkinoiden luominen ja sitä seurannut kaupan kasvu ja yleisen taloudellisuuden toimeliaisuuden lisääntyminen tekivät EU:sta merkittävän kauppamahdin. EU:ssa pyritään pitämään yllä talouskasvua investoimalla liikenteeseen, energiaan ja tutkimukseen, mutta samalla talouskasvun ympäristövaikutukset yritetään pitää mahdollisimman pieninä.

EU:n hallinto - henkilöstö, toimipaikat ja työkielet

Noin 6 % EU:n vuosibudjetista käytetään henkilöstö-, hallinto- ja kiinteistökuluihin.