European Union website, the official EU website

Faktid ja arvandmed

Peamised faktid ja arvandmed ELi institutsioonide, liikmesriikide ja ELi majanduse kohta

Elu ELis

Arvandmed elatustaseme, hoiakute, hariduskulude ja keeleõppe kohta aitavad välja tuua ELi liikmesriikide vahelisi sarnasusi ja kontraste.

Majandus

Ühtse turu loomine ning sellega kaasnev kaubanduse ja üldise majandustegevuse kasv muutsid ELi oluliseks kaubanduspartneriks. EL püüab säilitada majanduskasvu, investeerides transporti, energeetikasse ja teadusuuringutesse, soovides samas minimeerida tulevase majandusarengu mõju keskkonnale.

ELi haldamine – personal, keeled ja asukoht

ELil kulub ligikaudu 6% oma aastaeelarvest personalile, haldusele ja hoonete korrashoiule.